Melissa Meerts, leerkracht groep 1/2 A
Sannie Vocking, leerkracht groep 1/2 B en rekenspecialist
Marjan Verhagen, leerkracht groep 1/2 B
Tim Snoek, leerkracht groep 3, hoofd BHV-er en preventiemedewerker
Mariëtte v.d. Broek, leerkracht groep 4 en taal-/leescoördinator
Mariëlle de Roos, leerkracht groep 5 en gedragsspecialist
Mieke van Kraaij, leerkracht groep 5, schoolcoach en taal-/leesspecialist
Monique van Bergen, leerkracht groep 6 en I-coach
Sarah van Loenen, leerkracht groep 6
Carin van Maren, leerkracht groep 7 en specialist meer- en hoogbegaafdheid
Simone Rouleaux, leerkracht groep 7 en verkeerscoördinator
Karin Haenen, leerkracht groep 8 en cultuurcoördinator

Eric Classens directeur en teamleider groep 6 t/m 8
Kim Stikkelbroeck, teamleider groep 1 t/m 5