Afbeeldingsresultaten voor Spelling in Beeld Werkbladen

UITLEGKAARTEN SPELLING
 
We gebruiken op onze school voor spelling de methode Spelling in Beeld. Spelling in Beeld heeft de spellingmoeilijkheden ingedeeld in 4 soorten :
 
K         Klankwoorden (groen)
 
R         Regelwoorden (oranje)
 
O         Onthoudwoorden (blauw)
 
W        Werkwoorden (rood)
 
 
Voor elke groep zijn uitlegkaarten beschikbaar met daarop, naast de uitleg, een aantal voorbeeldwoorden. Hieronder een overzicht van de uitlegkaarten. Klik op de kaart die je nodig hebt en je krijgt dezelfde uitleg als we op school gebruiken.
Gebruik de kaarten als je thuis huiswerk maakt. Wil  je extra oefenen met de woorden op de kaart dan klik hier (Lees-leg uit-schrijf-bedenk meer).
 
Klankwoorden
K0 verzamelkaart met K1, K2, K3, K4, K7, K8, K9
        K1 drie medeklinkers achter elkaar (verzamelkaart K0)
        K2 woorden met sch en schr (verzamelkaart K0)
        K3 woorden met ng en nk (verzamelkaart K0)
        K4 woorden met aai, oei en ooi (verzamelkaart K0)
        K7 woorden met eer, eur en oor (verzamelkaart K0)
        K8 woorden met kleefletters (verzamelkaart K0)
        K9 woorden met eeuw, ieuw en uw (verzamelkaart K0)
K5 woorden met een stomme e
K6 vaste stukjes vooraan: on~, ont, ge~, be~, ver~en her~
K10-a vaste stukjes achteraan: ~ische, ~baar, ~zaam, ~loos, ~ige, ~lijke
K10-b vaste stukjes achteraan, zoals heid en (i)teit
K10-c vaste stukjes achteraan: ~atie, ~itie, ~tie
K11 woorden met de klank /j/ of /w/ die niet geschreven wordt
 
Regelwoorden
R1 woorden met /t/ = d en /p/ = b
R2 verkleinwoorden
R3 samenstellingen
R4 meervouden op ~en, ~s en ~'s
R5 woorden met meer lettergrepen
R6 woorden op ~a, ~i, ~o, ~u, ~ee
R7 hoofdletters en leestekens
R8 bijvoeglijke naamwoorden
R9 woorden met 's
R10 woorden met een trema
 
Onthoudwoorden
O1 woorden met ei  en ij
O2 woorden met ou en au
O3 woorden met f~ en v~
O4 woorden met s~ en z~
O5 woorden met /g/ = ch,  /zj/ = g, /sj/ = ch
O6 struikelblokken
O7 woorden met ie en i
O8-a woorden met /s/=c
O8-b woorden met/k/ = c
O9 woorden met  /t/ = th en woorden met wr~
O10 woordenmet y en x
O11 Franse leenwoorden
O12 Engelse leenwoorden
 
Werkwoorden
W1 persoonsvormen tegenwoordige tijd: overzicht
W2-a persoonsvormen vt van zwakke werkwoorden ~gen en ~chen

W2-b persoonsvormen vt van zwakke werkwoorden ~ven en ~zen
W3-a persoonsvormen vt van zwakke werkwoorden op ~ten

W3-b persoonsvormen vt van zwakke werkwoorden op ~den
W4-a persoonsvormen vt van sterke werkwoorden

W4-b persoonsvormen vt van zwakke werkwoorden
W5-a voltooid deelwoord

W5-b van voltooide deelwoorden afgeleide bijvoeglijke naamwoorden
W6-a werkwoorden met ge~, be, ver~, her~ en ont~

W6-b werkwoordvormen die hetzelfde klinken
 


Veel succes met oefenen!